Contact 2019-08-10T10:42:30+00:00

Contacts

Yana Dobzhitskaya
Yana DobzhitskayaEvent Coordinator
+7 (903) 555-36-66
rusmrc@yandex.ru
Natalia Saltanova
Natalia SaltanovaPR-manager
+7 (912) 277-88-08
imc@komatek-club.ru
Kryuchenkov Yuriy Vladimirovich
Kryuchenkov Yuriy VladimirovichGeneral Manager of Gubernskiy Yacht Club – Komatek
+7 (912) 241-70-17
kruchenkov19@mail.ru